"Aikido nie je spôsob ako bojovať, alebo poraziť nepriateľa.  
  Je to spôsob, ako uviesť svet v súlad a vytvoriť zo všetkých ľudských bytostí jednu rodinu."
Morihei Ueshiba  
o sensei

aikido aikido

"Chcem, aby ohľaduplní ľudia počúvali hlas aikido. Nie je to preto, aby naprávali ostatných. Je to preto, aby napravili vlastnú myseľ. To je aikido. To je poslanie aikido a malo by byť aj vaším poslaním."