"Aikido nie je spôsob ako bojovať, alebo poraziť nepriateľa.  
  Je to spôsob, ako uviesť svet v súlad a vytvoriť zo všetkých ľudských bytostí jednu rodinu."
Morihei Ueshiba  
o sensei


Semináre

ROK 2010

25. - 26. september 2010
Frankfurt (Rakúsko). Vedie Nebi VURAL (6.dan)

22. - 24. október 2010
Zielona Gora (Poľsko). Vedie Nebi VURAL (6.dan)

4. - 5. december 2010
Bratislava (Slovensko). Vedie Nebi VURAL (6.dan)